За работодатели

Имате ли нужда от квалифицирани хора за съществуващия си бизнес в България или в друга държава в Европа? Планирате ли да започнете нов бизнес и имате нужда от персонал? Имате ли нужда от опитен мениджър или ИТ специалист?

* Търсене на професионалисти

* Подготовка на профили за работа

* Интервюиране на кандидатите и проверка на техния опит с помощта на различни техники

* Създаване на профили на кандидати

Изпратете съобщение и намерете новия член на своя екип или пък нужното ви бизнес решение.

Опишете своите нужди тук (търсене на професионалисти, връзки с обществеността, регистрация на фирма, лиценз и др.):© 2019 Access Consultancy All rights reserved!