Старши счетоводител, Русе

08.09.2021

В Аксес консултанси помагаме на работодателите в цяла Европа да намерят подходящия персонал за техните нужди. Също така помагаме на търсещите работа да напреднат в кариерата си с най-добрите решения за това. Нашият регистрационен номер на Агенцията по заетостта в България е 2566 - за подбор на персонал в България, и 2567 - за подбор на персонал за други държави.
За наш клиент, счетоводна кантора с традиции в професионалното обслужване на корпоративни клиенти в град Русе, търсим

Старши счетоводител.

За тази позиция очакваме кандидати, които са доказани професионалисти, с отлични комуникативни умения и желание за работа в екип, където ще намерят нови предизвикателства, възможности за личностно и професионално развитие.
Освен това, успешният кандидат има аналитично мислене, прецизност и желание за работа.

Вашите задачи на тази позиция:

- Работа в оперативен порядък с клиенти и с останалите счетоводители по счетоводните проекти, за които отговаря;
- Изготвяне и проверка на финансови отчети и справки;
- Поемане на ангажименти по осчетоводяване на документи на обслужваните клиенти;
- Консултиране, обучаване и въвеждане в работата на оперативните счетоводители.

Кантората очаква подходящият кандидат:

- да има поне 3 години опит като главен / зам. главен счетоводител;

- познава работата с национални счетоводни стандарти

- има отлични умения за работа с офис пакети;

- владее английски език;

- има лидерски качества, осъществява адекватна комуникация вътре в екипа, както и клиентите.


Нашият клиент предлага:

- Отлични условия за работа в успешна компания и екип от професионалисти;
- Отлично трудово възнаграждение;
- Нормално работно време;
- Възможност за развитие.

Ако търсите нова позиция, на която да приложите натрупания опит, и да се чувствате удовлетворен от работата и възнаграждението си, изпратете ни актуална автобиография, а ние ще се свържем с одобрените за интервю кандидати.


© 2019 Access Consultancy All rights reserved!