Специалист ТРЗ, гр. Русе

20.05.2020

Търсим опитен специалист по ТРЗ, който да отговаря и изпълнява всички задачи, свързани с човешките ресурси и изготвянето на заплати.
Позицията е за успешно счетоводно предприятие в гр. Русе.

За да сте успешен кандидат на позицията ТРЗ специалист, трябва да можете да установявате и решавате проблемите, свързани с подготовката и изготвянето на документите по трудовите правоотношения и заплатите, както и да гарантирате стриктно спазване на регулаторните стандарти.

Важите задължения:
- Събиране на данни от клиентите за изработеното време на служителите им, както и друга необходима информация за подготовка на заплати.
- Въвеждане на данните в софтуерни програми.
- Изчисляване на заплати, обезщетения, данъчни облекчения, комисиони и др.
- Подготовка и обработка на ведомости и парични банкови разплащания.
- Поддържане на точни записи на документацията за заплатите и транзакциите.
- Изготвяне на отчети за доходите.
- Отговаряне на запитвания, свързани с заплащането, и решаване на казуси при необходимост.
- Изготвяне на финансови отчети за счетоводни и одиторски цели.
- Изготвяне на периодични доклади за заплати за преглед от ръководството.
- Оформяне на цялата необходима документация, свързана с трудовите правоотношения и изискванията на данъчното и осигурителното законодателство.

Изисквания за заемане на длъжността:
- Образование, подходящо за длъжността - предпочитано е това в областта на счетоводството.
- Опит на позиция, свързана с ТРЗ и Човешки ресурси.
- Работни познания по основни счетоводни принципи и практики за формиране на заплати.
- Опит с работа със софтуер за счетоводство и заплати.
- Отлични познания в областта на трудовото, данъчното и осигурително законодателство в България.
- Отлични комуникативни умения.
- Организационни умения и умения за управление на времето.
- Успешният кандидат също трябва да има отлични умения за работа с много хора.

Ако се виждате в подобна позиция, изпратете ни актуална автобиография.

Ще се свържем със селектирани за интервю кандидати.


© 2019 Access Consultancy All rights reserved!