Счетоводител, счетоводна кантора, гр. Русе

20.05.2020

В Аксес консултанси помагаме на работодателите в цяла Европа да намерят подходящия персонал за техните нужди. Също така помагаме на търсещите работа да напреднат в кариерата си с най-добрите решения за това.

За успешно счетоводно предприятие в гр. Русе търсим
Счетоводител.

Вашите задачи:
- да извършвате счетоводни операции и да осчетоводявате първични счетоводни документи;
- да изготвяте ежемесечни отчети;
- да следите за всички плащания по фактури;
- да изготвяте всички статистически форми, както и ГФО
- да извършвате други присъщи за дейността на счетоводното предприятие и професията дейности.

Компанията очаква подходящият кандидат:
- да има поне 3 години опит като счетоводител;
- да има релевантно образование;
- да има отлични умения за работа с MS Office и счетоводен софтуер;
- да е комуникативен, с отлични маниери в бизнес отношенията с клиенти и колеги;
- да е амбициран да работи в динамична среда.

Ако описаната позиция Ви привлича, изпратете актуална автобиография. Ще се свържем с одобрените по документи кандидати.

 


© 2019 Access Consultancy All rights reserved!