Правила за ползване

Добре дошли в сайта на Аксес консултанси ООД.

Тези условия и правила очертават правилата и правилата за използване на уебсайта на Аксес консултанси ООД.
Аксес консултанси ООД се намира на адрес:
Ул. Раковски 4, Русе 7000, България

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате тези условия и условия изцяло. Не продължавайте да използвате уебсайта на Access Consultancy, ако не приемате всички условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се отнася за тези Общи условия, Декларация за поверителност и Известие за отказ от отговорност и всички или всички споразумения: "Клиент", "Вие" и "Вашият" се отнася за вас, лицето, което има достъп до този уебсайт и приемане на Общите условия на Компанията. "Компанията", "Ние", "Ние", "Нашите" и "Нас", се отнася  към нашата компания. "Страна", "Страни" или "Нас" се отнася както за Клиента, така и за нас самите, или за Клиента или себе си.

Всички условия се отнасят до офертата, приемането и разглеждане на плащането, което е необходимо да се извърши процесът на нашата помощ на Клиента по най-подходящия начин, било то чрез официални срещи с фиксирана продължителност или по какъвто и да е друг начин, с изрична цел за удовлетворяване на нуждите на Клиента, предоставяне на заявените услуги / продукти на Дружеството, в съответствие с действащия закон на България. Всяка употреба на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, капитализация и / или той / тя или те, се приемат за взаимозаменяеми и следователно се отнасят до същите.

Освен ако не е посочено друго, Аксес консултанси ООД притежава правата върху интелектуалната собственост за всички материали относно фирмата. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да преглеждате и / или отпечатвате страници от http://www.accessrecruitment.eu за ваша лична употреба, предмет на ограничения, определени в тези правила и условия.

Не трябва:

Да публикувате материал от http://www.accessrecruitment.eu без позоваване на сайта.

Да извършвате продажба или отдаване под наем на материали от http://www.accessrecruitment.eu

Да възпроизвеждате, и копирате материали от http://www.accessrecruitment.eu

Следните организации могат да се свържат към нашия уеб сайт без предварително писмено одобрение:

Правителствени агенции;

Търсачки;

Информационни организации;

Онлайн дистрибуторите на директории, когато ни изброяват в директорията, могат да се свържат към нашия уеб сайт в същото като хипервръзка към уеб сайтовете на други изброени фирми; благотворителни групи за набиране на средства, които не могат да препращат към нашия уеб сайт.

Тези организации могат да се свържат към нашата начална страница, с публикации или с друга информация за уебсайта  като връзката: а) по никакъв начин не е подвеждаща; (б) не означава погрешно спонсорство, одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и в) се вписва в контекста на свързването.

Можем да разглеждаме и одобряваме по свое усмотрение други искания за връзка от следните типове организации:

общоизвестни потребителски и / или бизнес информационни източници като търговски камари, Съюз на потребителите; сайтове на общността; сдружения или други групи, представляващи благотворителни организации, включително сайтове за благотворителност, онлайн дистрибутори на указатели; интернет портали; счетоводни, правни и консултантски фирми, чиито основни клиенти са фирми; образователни институции и търговски асоциации.

Ще одобрим искания за връзка от тези организации, ако определим, че: (а) връзката няма да се отрази неблагоприятно за нас или за акредитираните ни предприятия (например търговски сдружения или други организации представляващи подозрителни видове бизнес, като например възможности за работа вкъщи, не се допускат да се свърже); (б) организацията няма незадоволителен запис при нас; в) ползата от нас, свързана с хипервръзката, надвишава отсъствието на; и г) когато връзката е в контекста на обща информация за ресурсите или по друг начин съответства на редакционното съдържание в бюлетин или подобен продукт, подкрепящ мисията на организацията.

© 2019 Access Consultancy All rights reserved!