Подбор на персонал и PR за бизнеса в България и Европа

13.07.2019

Ако планирате да инвестирате в градовете Русе, Варна, Велико Търново, Габрово, Шумен, Варна, Ловеч, Плевен или околностите, следната информация e точно за вас.

Предоставяме услуги на български и чуждестранни фирми и граждани с интереси в България, като им осигуряваме безпроблемно стартиране и растеж.

За фирми с интереси в България предлагаме: регистрация на фирмата, поддържане на фирмени файлове, преобразуване и прекратяване на дружества. Административни услуги, данъчно представителство и оптимизация. Представителство във всички държавни и общински институции. Застрахователни услуги и консултация при уреждане на щети.


© 2019 Access Consultancy All rights reserved!