Офис сътрудник продажби, гр. Русе

01.02.2021

Нашият клиент е утвърдена и бързо развиваща се компания със седалище в Русе. В момента екипът се нуждае от ново пъпълнение - Офис сътрудник продажби. 

Новият служител ще подкрепя екипа по продажбите, а също ще осигурява безпроблемната и ефективна работа на търговския офис. Търси се талантлив в комуникациите и професионално настроен кандидат, способен да се фокусира върху работата в екип, изпълнението на задачите и удовлетворението на клиентите.

Основни задължения:
- Работите с екипа по продажбите, за да развиете и приведете в съответствие с изискванията на мениджмънта процесите и стандартите за обслужване на клиенти.

- Съставяте и поддържате рутинна кореспонденция, включително изготвяте оферти за настоящи и потенциални клиенти.

- С работата си гарантирате, че всички данни за продажбите са обобщени и докладвани, за да се наблюдават и оценяват обемите им, както и да се анализира информацията от следпродажбения процес.

Изисквания:

  •  Компютърна грамотност с отлично ниво на използване на български език;
  •  Възможност за изпълнение на много задачи едновременно, приоритизиране и ефективно управление на времето;
  •  Възможност за работа в екип;
  • Много добро владеене на английски език
  •  Амбиция за успех и постигане на резултати;
  •  Предишен офис опит в областта на  продажбите и бизнес услугите;
  •  Много добри умения за вербална и писмена комуникация.

Ако се виждате в тази роля, изпратете автобиография сега. Ще се свържем с одобрените по документи кандидати. 


© 2019 Access Consultancy All rights reserved!