Офис сътрудник продажби, гр. Русе

16.07.2020

Нашият клиент е утвърдена и бързо развиваща се компания със седалище в Русе, България. В момента фирмата търси Офис сътрудник продажби, който да се присъедини към екипа.

Заемащият този пост ще поеме отговорността да поддържа и работи съвместно с екипа по продажбите, за да гарантира безпроблемната и ефективна работа на офиса.

Основни задължения:

- Работа с екипа по продажбите, за разработване и привеждане в съответствие с възможностите, процесите и стандартите за обслужване на клиентив компанията.

- Работите с мениджъриге при изпълнение на ежедневните задачи

- Правите необходимото хс цел всички данни за продажбите да са събрани и отчетени, за да се следи и оценява обема и точността на продажбите, както и обема на постъпилите запитвания и по електронен път и по телефона.

Изисквания към подходящия кандидат:

- Компютърно грамотен с добър стандарт на английски и комуникационни умения за работа с колеги, търговски агенти и клиенти.
- Способност за изпълнение на много задачи, приоритизиране и ефективно управление на времето.
- Способност да работи усърдно и точно.
- Способност за работа в екип.

Ако това е позиция, която търсите, моля, изпратете автобиография сега.


© 2019 Access Consultancy All rights reserved!