Най-ценните кадри при възстановяването на бизнеса от COVID-19

27.04.2020

Безпрецедентната за съвременния бизнес криза, предизвикана от пандемията на COVID-19, излага на изпитание уменията на лидерите  да ръководят организациите и да подбират правилните хора за екипите. Вече обмисляме как ще изведем бизнеса си от кризата. Ето какво ние в "Аксес консултанси" мислим, че е важно мениджърите и собствениците на бизнес да знаят за най-ценните качества, които персоналът им трябва да притежава, за да е полезен в тази ситуация.

Мениджъри и собственици трябва да могат да предвидят следващите стъпки по възстановяването на бизнеса след успокояване на ситуацията и намаляване на ограниченията или да му зададат коренно нова посока.  Лидерите трябва да се възползват от възможността да активизират своите екипи, като си представят успешното бъдеще и се възползват от доверието като катализатор, за да стигнат до там. 

Извън постоянната комуникация с персонала, задължителна в ситуация на криза, мениджърите трябва да сформират екипи или да привлекат от наличния си персонал онези специалисти, които:

 •  имат отлични умения за събиране на информация и анализ;
 • ползват неограничен брой местни и международни източници за набиране на информация и самообучение;
 • имат стратегическо мислене и способности за краткосрочно и дългосрочно планиране;
 • могат бързо и задълбочено да проследят и анализират промените в поведенията на клиентите, за да предложат решение с цел задържането им;
 • умеят да се фокусират върху проблемите, да ги откриват и да не спират да използват въображението си при търсене на гъвкави начини за преодоляването им;
 • могат да "нахъсват" и "енергизират" екипите си и колегите си, така че да извлекат максималния им творчески и експертен потенциал и да ги поощрят за успехите
 • запазват самообладание в кризисни и стресови моменти и помагат на екипа да ги преодолее

И още: трябват ви решителни, адаптивни, самоконтролиращи се, добри комуникатори и креативни хора за преодоляване на кризата и извеждане на бизнеса в утрешния ден. 

Защо да наемете хора с описаните качества, ако нямате в момента в екипа си такива? Защото в разгара на кризата и ограниченията за бизнеса, те ще могат да навлязат и опознаят фирмата ви, ще се запознаят с историята, финансови и други показатели.

Ще могат от гледна точка точно на вашия бизнес да следят новините и да се консултират със специалисти според конкретните нужди на вашия бизнес. 

Дистанционната работа, самодисциплината, кризата могат да са фактори за изграждане на силен екип, който да води бизнеса нагоре в новите условия. Може би трябва да се лишите от някои свои служители, но задължително трябва да привлечете такива, които имат мислене извън кутията, владеят езици, за да следят световните новини и анализи, бързо се приспособяват и учат. Трябват ви комплексни личности, с креативност и база знания и умения, нужни за успешния бизнес след коронаривуса.

Хората са предпазливи по отношение на промяната на работата като цяло и в периоди на промени. Тази тенденция наблюдаваме и ние в момента. Очакваме повече активност, когато компаниите започнат да реагират и оптимизират работната си сила според новото търсене и пазарните условия.

Най-търсени специалисти извън тези в здравеопазването са: 

 • Професионалистите с езикови умения
 • Технически и ИТ специалисти 

- Администраторите по поддръжка, сигурност и ИТ също са много търсени, както и специалисти по развитие във финансовите институции.

 • Маркетингови специалисти
 • Търговци, които могат да работят и дистанционно
 • Онлайн асистенти

Компаниите търсят хора, които могат бързо да се адаптират към нова роля в този момент.

Потърсете ни на имейл office@accessrecruitment.eu и тел. 0876 727 857, за да обсъдим какви хора ще са част от успешния ви екип в "пост COVID-19" бизнес средата. 

 


© 2019 Access Consultancy All rights reserved!