Какво правим

ПОДКРЕПА ЗА ТЪРСЕЩИ РАБОТА
Избираме най-добрите позиции за Вашата квалификация, опит и очаквания.

Ние също така предоставяме:

Кариерно консултиране

Преглед и подобряване на автобиографията

Насоки за получаване на еквивалентна квалификация
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Вашият бизнес ще бъде по-добре представен онлайн, ако разчитате на правилните хора.

Уеб съдържание

Изграждане и поддържане на връзки с обществеността

Управление на събития

PR обучение и връзки с медиите

Услуги за коригиране и редактиране на текстове
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
Търсене на професионалисти

Международен подбор

Профилиране на ролите и описание на длъжността

Заплати и обезщетения; съвети и подкрепа

Профили на кандидатите

Проверка на референции

Отзиви на кандидатите

Английски говорящи служители
ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА
Регистрация на фирма

Поддържане на фирмени файлове

Преобразуване и прекратяване на дружества

Счетоводни и административни услуги

Данъчно представителство и оптимизация

Заявление за лиценз

Преводи

Застраховки и уреждане на щети
© 2019 Access Consultancy All rights reserved!