Какво правим

ПОДКРЕПА ЗА ТЪРСЕЩИ РАБОТА
Избираме най-добрите позиции за Вашата квалификация, опит и очаквания.

Ние също така предоставяме:

Кариерно консултиране

Преглед и подобряване на автобиографията

Насоки за получаване на еквивалентна квалификация
БРАНДИНГ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

Уеб съдържание

Рекламни и бизнес текстове

Управление на идентичността на компанията

Стратегии за привличане на таланти

Стратегии за задържане на настоящите служители

Управление на събития

PR обучение и връзки с медиите

Услуги за коригиране и редактиране на текстове

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
Търсене на професионалисти

Международен подбор

Профилиране на ролите и описание на длъжността

Заплати и обезщетения; съвети и подкрепа

Профили на кандидатите

Проверка на референции

Отзиви на кандидатите

Английски говорящи служители
ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

Регистрация на фирма

Поддържане на фирмени файлове

Преобразуване и прекратяване на дружества

Кризисен мениджмънт

Фирмена оптимизация

Лицензиране

Преводи

Застраховки и уреждане на щети
© 2019 Access Consultancy All rights reserved!