Как ще се промени подборът на персонал след пандемията COVID-19

29.03.2020

от Росица Великова, Управител на "Аксес консултанси"

Работодатели и служители в момента са в ступор, поради връхлетялата ни криза. В Америка я сравняват с терористичния акт от 11 септември 2001 и с финансовата и икономическа криза от 2008. Други наблюдатели отиват отвъд ефекта, които тези две събития причиниха на света.

Какво се случва в България? Как най-бедната икономика в Европа понася пандемията, извънредното положение и ограничената икономическа дейност?

Собственици на бизнес, служители и работници са в шок. Това е впечатлението ми от контакта с клиенти, партньори и кандидати за работа. Опитах се да очертая тенденциите, които вече си пробиват път, и как те ще повлияят върху пазара на труда у нас.

 • Фирми, които можеха да работят онлайн, преминаха в домашни офиси още в първите дни на извънредната ситуация. Те обаче са основно в областта на услугите и макар да опитват да продължават в нормален ритъм, много от партньорите и клиентите им не функционират нормално и съответно работата по бизнес услугите намаля.
 • От друга страна, юридически, счетоводни и бизнес консултантски услуги са много наложителни сега, за да се вземат навреме мерки по овладяване на последствията от сътресенията на пазара възможно  най-рано. Собственици на бизнес все повече го осъзнават и се обръщат към специализирани консултанти за това. Обикновено вътрешният човешки ресурс няма достатъчно опит в такива процеси, а най-доброто решение е вътрешни и външни екипи да работят съвместно. 
 • Работодатели от малкия и среден бизнес са принудени да освободят целия или част от персонала си, поради несигурността и липсата на яснота колко ще продължи кризата и кога ще могат да се върнат към нормална работа. Разнопосочните сигнали, идващи от властите, допринасят за несигурната бизнес среда.
 • Големи производствени фирми затварят за неопределено време поради невъзможност да получат суровини за продукцията си или пък да изпратят готовата продукция до клиентите си в чужбина, тъй като клиентите са в карантина. Други работят с намален капацитет.
 • Правителствата в страните на запад от нас вече предупреждават, че към нормален ритъм на работа може да се върнат след 6 месеца. Правителствени представители в България прогнозират, че ако кризата продължи повече от 3 месеца, на бизнесът ще се възстанови на нива отпреди нея едва в края на 2021.
 • Междувременно бяха приети нормативни промени, целящи подпомагане на работодателите. 
 • Държавата въвежда допълнителни възможности за дистанционна регистрация в бюрото по труда, ще дава допълнителни средства на служителите там, тъй като се очаква увеличено натоварване заради потока от нови безработни
 • Кандидати за работа, които до скоро са имали желание да сменят сегашната си позиция, стават по-предпазливи и се отказват от това си намерение; те остават с настоящия си работодател в очакване на някаква сигурност; не се решават да приемат оферта за нова работа, поради неяснота дали евентуален нов работодател ще е стабилен, ще продължи да работи и ще има нужда от работници и служители. Обикновено при съкращения първи си отиват назначените последно.
 • Увеличава се процентът на активните кандидати за работа - служители и работници, които са в отпуск, стават активни кандидати за работа и кандидатстват за все още обявени работни места. Това обаче, е несигурен процес. Твърде е възможно такива кандидати да изчакат до последно какво ще се случи със сегашните им работодатели и ако те останат на пазара, да откажат договорени с други работодатели назначения. 
 • Работодатели замразяват назначенията и отлагат договорени нови назначения за след няколко месеца. Други пък продължават да наемат по така или иначе вакантни възлови позиции,  без които трудно биха могли да функционират. 
 • Договорени назначения на български специалисти в чужбина се отлагат, засега поне с няколко месеца. Същевременно българи работят успешно дистанционно и все повече приемат този начин на работа като естествен и удачен - и бизнеса, и специалистите в различни области. 
 • Българи, които са работили в чужбина, започнаха да се връщат в България. Повечето от тях са работили с агенции за временна работа, не са имали гарантирани часове работа. В момента, когато работодателите в Западна Европа спират да търсят такива работници, агенциите не могат да им осигурят работа и хората не могат да си осигурят доходи, за да плащат за квартири и консумативи. Други се връщат, защото в България се чувстват по-сигурни и с намерението да търсят обезщетения от трудовата борса, докато трае карантината на Запад.

Какво да очакваме:

 • Дистанционната работа изисква изграждане и възпитаване на едно допълнително доверие в екипа, което може да донесе нови ползи на успешно преминалите това предизвикателство фирми. 
 • Собствениците и мениджърите ще видят, че служителите им могат да са продуктивни и от вкъщи и постепенно ще използват тази възможност за частично или цялостно наемане на административен, маркетинг, търговски и подобен персонал.
 • Все повече в изказванията на властите в различни държави се загатва, че ограниченията ще бъдат валидни до май- юни. Все повече фирми ще затворят, защото не могат да посрещнат всички разходи, вкл. за персонал. Безработните висококвалифицирани хора ще станат повече и това ще даде възможност на конкурентите, които могат да си позволят бързо преструктуриране на бизнеса, да ги наемат.
 • Азиатските фирми се съвземат от шока, в който бяха няколко поставени от карантината и новините около COVID-19 няколко месеца по-рано от нас. Те търсят европейските пазари за нова агресивна експанзия. На тях ще им трябват добре подготвени за европейския пазар кадри.
 • Качествените специалисти, останали без работа, ще побързат да се върнат на работа, вместо да чакат да изтекат обезщетенията от трудовата борса.Търсете такива хора. Те имат мотивация и са активни.
 • Завърналите се от чужбина работници ще влязат на пазара на труда, но голяма част от тях ще търсят възнаграждения, близки до доходите, които са имали в чужбина. След няколко месеца може би ще помислят да се върнат в чужбина, но дали ще има работа за тях там? Част от тях пък имат допълнително предимство, че владеят чужди езици и могат да дадат тази „екстра” на работодателите в България, които тепърва се ориентират към експанзия на чужди пазари. Много завръщащи се от чужбина все пак имат намерение не да търсят работа тук, а да получават обезщетения от борсата, докато трае несигурната ситуация. 
 • Фирмите ще имат нужда от хора с нови качества, например активни в онлайн среда, познаващи и ползващи технологиите,  с повече качества и опит в различни сфери - например счетоводител, който добре да се справя както с отчети, анализи и прогнози, така и с ТРЗ, трудово законодателство, каса. Освен това "мултитаскинга" ще се цени, тъй като все повече експанзията на чужди пазари ще става чрез локални офиси и виртуална комуникация. Езиците са все по-атрактивно умение, което български и чужди работодатели ще търсят. Дигиталните умения вече са задължителни.
 • Атрактивни ще станат хора, владеещи различни езици, а и опитни в бизнес развитие, продажби, логистика на международно ниво и с опит на чужди пазари.  
 • Наемането на работници от страни извън ЕС ще се замрази засега. Все пак в България ще има свободна работна ръка за работническите позиции, но може би след 6-9 месеца, когато изтекат сроковете за обезщетения от Бюрата по труда.
 • Достъпът на българи до работа в чужбина ще е почти замразен поне няколко месеца след официалното снемане на карантината, защото се очаква в известна степен шовинизиране на отделните страни – те ще назначават и толерират своите граждани в заемането на работни места. Това не важи за сезонните работници в земеделието, както и в социалните и здравни услуги, които и в момента са търсени в Западна Европа. Изключения ще се правят за вече договорени назначения на по-висок клас специалисти. 
 • Фирми, които не са ползвали аутсорсинг до момента, е време да го направят - счетоводни, ИТ, човешки ресурси, юридически, маркетингови услуги могат да се ползват на поносима цена, която ще намали разходите за служители. Това ще изведе на пазара на труда хора, които са строго специализирани и са се развивали в една посока и да ги принуди да се обучават, за да станат пригодни за новите условия.
 • Това, от друга страна, ще увеличи необходимостта от разширяване на екипите на консултантските фирми, които могат да предложат адекватни и бързи решения за преструктуриране на бизнеса и да насочат правилно фирмите към развитие, свързано с разширение или промяна на портфолиото от продукти и услуги, които да ги оставят на пазара или дори да ги изведат на ново ниво. 

Прочетете още: След коронавируса: съвети към търсещи работа

Съвети към работодателите


© 2019 Access Consultancy All rights reserved!