GDPR

Новият Общ регламент относно защитата на данните (GDPR) заменя Директивата за защита на лични 65/46/ЕС данни на ЕС от 1995 г. GDPR е разработен с цел да засили и унифицира правата за защита на личната информация на физическите лица в ЕС, като въвежда единни регулации за бизнеса – вместо наличните в момента 28 различни национални закона.

*********

Регламентът въвежда по-висока защита на данните, повече права и възможности на физическите лица за контрол на техните данни и нови задължения на администраторите на лични данни.

Ние възприемаме сигурността и защитата на личните данни много сериозно и работим, за да осигурим съответствие на продуктите и услугите си с GDPR.

За да осигурим съответствие с GDPR, ще прилагаме технически и организационни мерки за гарантиране на адекватна защита на личните данни, в това число:

Анализ на нашите системи, продукти и услуги и идентифициране на категориите лични данни, които се обработват, целите, за които се събират и сроковете, в които се съхраняват.

Оценка на мерките за защита на данните и планиране на промени в процедурите и политиката за поверителност на личните данни.

Контрол за спазване принципите за обработване на личните данни и спазване на критериите за законосъобразност на обработването, като се обръща специално внимание на предоставяното от потребителите съгласие и на другите основания за събиране и обработване на лични данни, посочени в GDPR.

! NB Изпращайки файлове, линкове и други носители, съдържащи Ваши лични данни, чрез каналите, посочени на този уебсайт, давате съгласието си те да бъдат използвани за нуждите на услугите, които предоставяме.

© 2019 Access Consultancy All rights reserved!