Финансиране на работодатели по мерките за насърчаване на заетостта

17.10.2019

ФИНАНСИРАНЕ ОТ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА – РУСЕ
(безвъзмездно финансиране)

Финансиране за работодатели със средства по мерките на Закона за насърчаване на заетостта за месец октомври.
*Мерките се обявяват всеки месец при наличие на свободен ресурс. Ако желаете да кандидатствате, това трябва да стане веднага, след обявяването им!

КАКВО се финансира:
Мерки за разкриване на работни места и наемане на посочените по-долу лица (разходи за труд вкл. разходи за сметка на работодателя):
- безработни младежи до 29 г. възраст
- за стажуване на безработни лица
- безработни над 55-годишна възраст
- безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години
- Обучение на възрастни

КАК се получава безвъзмездната финансова помощ:
Средствата за направените разходи от лицата или работодателите, се възстановяват след представяне на разходооправдателни документи.

КОЙ може да кандидатства:
Могат да кандидатстват работодатели от общините Русе, Иваново и Сливо поле.

KАК се кандидатства:
Подава се заявление пред ДБТ Русе. Одобрението е според реда на кандидатстване.

КОГА е срокът:

Срокът е до изчерпване на ресурса. Средствата по посочените мерки са ограничени.

КОЙ финансира:

Финансирането е от Агенция по заетостта.

Повече информация, консултиране за кандидатстване и/или подкрепа за подаване на вашите проектни предложения можете да получите от експертите на Еллеа на тел. 0888211835 и 0889125874 и на ел. пощa: office@elleya.eu

 


© 2019 Access Consultancy All rights reserved!