Черният петък на имуществените застраховки продължава ...година

27.11.2020

Застраховката на дома, офиса, промишлени сгради е нещо, което можете да обмислите точно сега! Независимо, че кампанията "Черен петък" отмина, в офис 1 на ЕЛИТ Застрахователен Брокер ООД в Русе не правят просто застраховки, а консултират клиентите си как да имат една тревога по-малко в следващата година при изгодни условия.

Разбирането на брокера е, че създаването на застрахователни полици независимо дали става дума за автомобилно застраховане, имуществено застраховане, трудова злополука или помощ при пътуване например, е въпрос на правилна професионална преценка и познаване на пазара и продуктите на застрахователните компании. 

Ето защо, обаждайки се на 0876300069, ще имате възможност да уговорите среща - в офиса на ул. "Раковски" 4 в гр. Русе или безопасно - онлайн за професионална консултация и изготвяне на точно на Вашите нужди застрахователно предложение. 

 


© 2019 Access Consultancy All rights reserved!