"Аксес консултанси" помага на предприемачите с цялостни бизнес решения за дейността им в България

23.01.2020

"Аксес консултанси" е консултанска компания със седалище в гр. Русе, която извършва пълно бизнес обслужване на нови бизнеси и такива, които търсят развитие и трансформация.

Събрахме професионализма на всеки от нашите консултанти и партньори в различни области на бизнес услугите, за да изградим продукт, който да снеме от предприемачите натоварването от практическите стъпки по стартирането и развитието на една бизнес идея. Така бизнес генераторите имат възможност да мислят мащабно и напред, за да градят своя бизнес без натиска на дребните детайли.

Започването на нов бизнес изисква задълбочено планиране и подготовка. Вероятно ще имате много въпроси, ако сте чужденец и искате да разкриете бизнес в България. Бихте имали въпроси и ако сте български предприемач, докато стартирате начинанието си. За да започнете по пътя си към успеха, ще трябва да се срещнете с нас.

Услугите ни  съпътстват всяка една стъпка в развитието на един бизнес - от създаването му в юридическия смисъл, през маркетинговите и пазарно позициониращи го решения, счетоводно обслужване, разрастване и развитие, подбор на персонал, лицензиране, застрахователни решения до трансформация и продажба.

Можем да предложим подкрепа със следните  решения:

 • Разработване на бизнес план (1 - 5 години обхват)
 • Моделиране на продукти / услуги
 • Разработване на методология на ценообразуване
 • Финансови прогнози и анализ
 • Стратегия за привеждане в съответствие с клиентите / индустрията
 • Стратегия за навлизане на нов пазар
 • Предложения за финансиране / инвестиции
 • Консултации в наемането и закупуването на имоти
 • Регистрация и трансформация на търговско дружество
 • Бизнес брандиране (вкл. уебсайт, лого, съдържание, социални мрежи, оптимизация на интернет присъствието, рекламни материали, надписи, табели)
 • Създаване на съдържание за предложения, презентации и др.
 • Пълно счетоводно обслужване
 • Издаване на лицензи
 • Подбор и администриране на персонал
 • Данъчно представителство и оптимизация
 • Преводи 
 • Застрахователни решения и уреждане на щети
 • Покупка, сливания и продажба на бизнеси, корпоративни преговори.

Когато бизнесът Ви е напреднал, можете да разчитате на нас за:

 • Преглед на оптимизацията на процесите
 • Бизнес резултати - преглед и анализ на данни
 • Моделиране на бизнес възможности
 • Планиране и оптимизация на работната сила
 • Комуникационна стратегия за привличане на нови специалисти и разрастване на пазарния дял
 • Стратегическо планиране на бизнес затваряне / продажба

 


© 2019 Access Consultancy All rights reserved!