2021 година е подходяща за обновяване на екипа

21.12.2020

2020 година премина в изпитания за много видове бизнеси. Много фирми затвориха, други съкратиха служители, трети не само задържаха екипите си, но и увеличиха числеността им, защото намериха нови пазарни ниши и нови възможности в разгара на пандемията. 

Кой как се справи с предизвиканата от Ковид - 19 ситуация ще анализират фирмените експерти и икономическите анализатори. Нашата задача като консултанти по подбор на персонал в Аксес консултанси е да ви дадем насоки за тенденциите в наемането на работна ръка в България и Европа през 2021 година. 

Нашите клиенти не само не затвориха, а развиха бизнеса и екипите си, създавайки условията за нормално протичане на работния процес, разбира се, според мерките за безопасност. 

Какво научихме от 2020:

- Хората са много по-гъвкави, отколкото са си представяли досега. Приказките за невъзможността да излезем от комфортната зона, се оказаха мит за много от нас. Научихме, че можем да се справяме с нови изисквания, нови задачи, нов софтуер, нови условия на работа.

- Личностните качества на бизнес лидерите станаха водещи за насърчаване на екипите в онлайн среда. Никога по-рано умението на един ръководител да наблюдава екипа си и да канализира емоциите и настроенията в градивна посока не са били по-важни. Успешно с работата във виртуална среда се справиха екипите с ръководители, които са добри психолози и които умеят да подчиняват глобалните задачи на бизнеса на комуникацията с подчинените си и усещане на техните настроения. Не толкова преките измерими резултати, колкото запазване на духа и продуктивността бяха от особена важност през последните 9 месеца на 2020. 

- В предприятията, където производственият процес не спря, особено важно беше хората да се чувстват спокойни както за работните си места, така и за психологическото и физическо здраве на своите служители. Тук голяма роля изиграха хората, отговарящи за човешките ресурси и безопасност във фирмите, които бързо въведоха мерки, които да помогнат на служителите да се чувстват защитени.

- "Кризата е възможност" беше добър лайтмотив за много бизнеси, които бързо се пренастроиха в нови пазарни ниши и така запазиха персонала си, който пък  трябваше да усвои нови умения. 

- Много служители останаха разочаровани от невъзможността на техните работодатели да ги задържат. Други пък усетиха подкрепата на работодателите, които с добро разяснение и мерки, дори костващи намаляване на заплати, се погрижиха екипите им да имат работа вместо да отидат на трудовата борса.

- Родители се принудиха да останат вкъщи, за да учат заедно с децата си или да ги гледат поради затваряне на детски заведения. Плановете за нова работа за мнозина се провалиха поради смяна на различни обстоятелства.

- Работата в чужбина също се оказа невъзможна за мнозина. Все пак приемането на нови предложения е свързано с много условности, но не спря. 

- Работата вкъщи показа своите предимства, но и доста трудности.

- Контактът с колеги и близки липсва на мнозина. Дори и в технологичните фирми винаги ще има нужда да се съберат всички заедно, за да обсъдят работата или просто да видят приятелски очи. Хората имат нужда физически да се виждат и да имат ефективна дискусия. 

- Доста често търсещи работа се отказват от ново предложение, ако то не предоставя възможност да се работи от вкъщи.

- Психическото натоварване се оказа дори по-силно от КОВИД - симптомите за някои хора. 

Какво да очакваме от 2021:

- Подобна работна и психологическа среда поне до средата на годината. Причините за това са както в налаганата мантра, че ваксините ще решат проблема, така и поради разкриването в последните дни на 2020, че в Европа циркулира нов вариант на КОВИД. Това води до връщане на мерките, ограничаване на възможностите за пътуване и преосмисляне на връщането в офисите.

- Ще работим все по-гъвкаво, когато е възможно - например 2 дни в офиса, 3 дни от дома.

- Ваксината ще успокои тревожещите се за безопасността си и те предпазливо ще се върнат към търсенето на нова работа. 

- Мениджърите, които задържаха и развиха бизнесите си, ще разчитат на служители, които могат да се пренастройват и които издържаха психически на натиска на външните условия.

- Добрите професионалисти стават отново по-взискателни към работодателите  - ситуация, която имахме преди година и която се връща отново. В същото време конкуренцията сред търсещите работа също расте, така че работодателите пак са в комфортната ситуация да имат малко повече избор от преди година, например.

- На пазара на труда влизат дипломирали се междувременно в чужди университети кадри, които се отказаха от намеренията си да останат да работят зад граница. Кадрите, които се върнаха от чужбина за дълго, търсят начин за реализация в България. Те носят, обаче, както взискателността към работодателите, присъща на работница на Запад, така и по-глобално мислене, добавена стойност от владеене на езици и познаване на чужди пазари. С това влизат в директна конкуренция с хора, които до момента са работили в България, на които не им се е налагало години наред  да надградят знанията и уменията си или да добавят нови. 

- Все повече работодатели ще разберат, че дезинфекцирана работна среда, онлайн работа или осигурени предпазни средства не са достатъчни за гладкото продължаване на работата и очакване на ефективност от работниците. Те ще продължат с усилията по приспособяване към нуждите на психичното здраве на работниците.

- Хибридната работна среда и гъвкаво работно време ще се настанят трайно в офертите за работа.

- Служителите изискват повече от работодателите си. В задълбочаващата се криза в общественото здраве и икономическата рецесия служителите смятат, че техните компании трябва да бъдат част от решението. Компаниите вече не могат просто да правят бизнес, за да печелят; сега те трябва да покажат на хората си, че по време на трудности стоят зад тях. За съжаление много малки фирми ще трябва да се разделят със служители поради невъзможност да посрещат разходите за техните заплати.

- Търсенето на преквалификация нараства. Covid-19 наруши световната икономика, което доведе до увеличаване на разликата в уменията, докато увеличаването на автоматизацията на работата катализира търсенето на повишаване на уменията в тази посока.

Ако сте работодател, трябва да знаете, че 2021 е подходяща за обновяване на екипа, след като направите преценка на уменията и качествата на действащия си персонал, вземете предвид тенденциите в бизнеса, общата икономическа картина и наличните на пазара на труда кадри.

Работодател или търсещ работа, при нас в Аксес консултанси ще получите съвет и насока за 2021.

Бъдете здрави и знайте, че ние работим за вас.

Телефон: +359 87 672 7857

Email: bulgaria@accessrecruitment.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2019 Access Consultancy All rights reserved!