Блумбърг класира България като шестата най-добра страна за бизнес в Източна Европа и Централна Азия

13.07.2019

Блумбърг класира България като шестата най-добра страна за бизнес в Източна Европа и Централна Азия. Световната банка оценява България на 38-о място за лекота на правене на бизнес. A T Kearney нарежда България на първо място в Европа и девети в световен мащаб като дестинация за аутсорсинг.

През последните 10 години Великобритания е петият по големина инвеститор в България.

Големи британски компании, опериращи в България, включително Shell, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Petroceltic, Nuvia, JCB, White Young Green, Mott McDonald, IPF Provident, Дайсън и Уилям Хюс. Малките и средните предприятия също успешно влизат и работят в различни експортни сектори и в офшоринг / аутсорсинг.

Ползите за фирми от Обединеното кралство, изнасящи за България, включват:

  • повече от 9 милиарда евро средства от Европейския съюз (ЕС) до 2020 г.
  • Английският е широко разпространен
  • добри въздушни връзки с Великобритания
  • вход към пазарите на Общността на независимите държави (ОНД)
  • най-нисък корпоративен и данък върху доходите в ЕС (10%)
  • данъчни стимули за някои инвестиционни проекти

Силните страни на българския пазар включват:

  • признаци на устойчиво икономическо възстановяване
  • квалифицирана, многоезична работна сила
  • ниски експлоатационни разходи

Източник: https://www.gov.uk/government/publications/exporting-to-bulgaria/doing-business-in-bulgaria-bulgaria-trade-and-export-guide


© 2019 Access Consultancy All rights reserved!