За нас
Ние сме „Аксес Консултанси”, компания за подбор на персонал и бизнес услуги, регистрирана в България и оперираща на територията на цяла Европа. Ние прилагаме подход на партньорство за набиране на персонал, действайки като разширение на HR екипа на компанията.
Целта ни е да насочим правилно Вашите очаквания и изисквания към тези специалисти и потенциални кандидати, така че в крайна сметка да имате човека със съответните знания, умения и опит в екипа си. 

Нашият регистрационен номер на Агенцията по заетостта в България е 2566 - за подбор на персонал в България, и 2567 - за подбор на персонал за други държави. Членуваме в Българо-румънската търговско-промишлена палата. Нашият управляващ консултант Росица Великова, която е с над 13 години опит в областта на подбора в България и чужбина, е член на Британския институт по подбор на персонал и BNI. Консултантите ни са опитни в администрирането на човешките ресурси и подбора на персонал.

Това е гаранция за прецизност и следване на високи професионални стандарти.
Какво правим
Подкрепа за търсещи работа

Избираме най-добрите позиции за Вашата квалификация, опит и очаквания.

Ние също така предоставяме:

Кариерно консултиране

Преглед и подобряване на автобиографията

Насоки за получаване на еквивалентна квалификация

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Уеб съдържание

Рекламни и бизнес текстове

PR в полза на подбора на кадри

Управление на събития

PR обучение и връзки с медиите

Услуги за коригиране и редактиране на текстове

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Търсене на професионалисти

Международен подбор

Профилиране на ролите и описание на длъжността

Заплати и обезщетения; съвети и подкрепа

Профили на кандидатите

 Проверка на референции

Отзиви на кандидатите

Английски говорящи служители

ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

Регистрация на фирми

Поддържане на фирмени файлове

Преобразуване и прекратяване на дружества

Счетоводни и административни услуги

Данъчно представителство и оптимизация

Заявление за лиценз

Преводи

Застраховки и уреждане на щети

© 2019 Access Consultancy All rights reserved!
Web Design & SEO by Zashev