За нас

360º решения за бизнеса в България   

   "Аксес консултанси" е консултантска компания със седалище в гр. Русе, която извършва пълно бизнес обслужване на нови бизнеси и такива, които търсят развитие и трансформация.

Основната ни дейност е подбор на персонал за български и чуждестранни компании в България и Европа.

  •   Ние прилагаме подход на партньорство при подбора на персонал, действайки като разширение на HR екипа на компанията - наш клиент.
  • Предлагаме услугата "Специалист по подбор на персонал на абонамент"
  •    Целта ни е да насочим правилно вашите очаквания и изисквания към тези специалисти и потенциални кандидати, така че в крайна сметка да имате човека със съответните знания, умения и опит в екипа си. 

   Освен това, събрахме професионализма на всеки от нашите консултанти и партньори в различни области на бизнес услугите, за да изградим продукт, който да снеме от предприемачите натоварването от практическите стъпки по стартирането и развитието на една бизнес идея. Така бизнес генераторите имат възможност да мислят мащабно и напред, за да градят своя бизнес без натиска на дребните детайли.

   Това е гаранция за прецизност и следване на високи професионални стандарти. С нас достигате до своя успех!
Какво правим
Подкрепа за търсещи работа

Избираме най-добрите позиции за Вашата квалификация, опит и очаквания.

Ние също така предоставяме:

Кариерно консултиране

Преглед и подобряване на автобиографията

Насоки за получаване на еквивалентна квалификация

БРАНДИНГ за работодатели

Уеб дизайн и съдържание

Рекламни и бизнес текстове

Управление на идентичността на компанията

Стратегии за привличане на таланти

Стратегии за задържане на настоящите служители

Управление на събития

PR обучение и връзки с медиите

Услуги за коригиране и редактиране на текстове

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Търсене на професионалисти

Международен подбор

Профилиране на ролите и описание на длъжността

Заплати и обезщетения; съвети и подкрепа

Профили на кандидатите

 Проверка на референции

Отзиви на кандидатите

Подбор на абонамент

Английски говорящи служители

ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

Регистрация на фирми

Поддържане на фирмени файлове

Преобразуване и прекратяване на дружества

Кризисен мениджмънт

Фирмена оптимизация

Заявление за лиценз

Преводи

Застраховки и уреждане на щети

Новини
© 2019 Access Consultancy All rights reserved!
Web Design & SEO by Zashev