За нас

360º решения за бизнеса в България   

   "Аксес консултанси" е консултантска компания със седалище в гр. Русе, която извършва пълно бизнес обслужване на нови бизнеси и такива, които търсят развитие и трансформация.

Основната ни дейност е подбор на персонал за български и чуждестранни компании в България и Европа.

  •   Ние прилагаме подход на партньорство при подбора на персонал, действайки като разширение на HR екипа на компанията - наш клиент.
  •    Целта ни е да насочим правилно вашите очаквания и изисквания към тези специалисти и потенциални кандидати, така че в крайна сметка да имате човека със съответните знания, умения и опит в екипа си. 
  •    Нашият регистрационен номер на Агенцията по заетостта в България е 2566 - за подбор на персонал в България, и 2567 - за подбор на персонал за други държави. Членуваме в Българо-румънската търговско-промишлена палата. Нашият управляващ консултант Росица Великова, която е с над 13 години опит в областта на подбора в България и чужбина, е член на Британския институт по подбор на персонал.

   Освен това, събрахме професионализма на всеки от нашите консултанти и партньори в различни области на бизнес услугите, за да изградим продукт, който да снеме от предприемачите натоварването от практическите стъпки по стартирането и развитието на една бизнес идея. Така бизнес генераторите имат възможност да мислят мащабно и напред, за да градят своя бизнес без натиска на дребните детайли.

  •    Нашите консултанти и партньори имат сериозен опит в своите области - българско право, счетоводство, човешки ресурси и администрация, подбор на персонал, маркетинг и бизнес планиране; бизнес развитие.
   Това е гаранция за прецизност и следване на високи професионални стандарти. С нас достигате до своя успех!
Какво правим
Подкрепа за търсещи работа

Избираме най-добрите позиции за Вашата квалификация, опит и очаквания.

Ние също така предоставяме:

Кариерно консултиране

Преглед и подобряване на автобиографията

Насоки за получаване на еквивалентна квалификация

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Уеб съдържание

Рекламни и бизнес текстове

PR в полза на подбора на кадри

Управление на събития

PR обучение и връзки с медиите

Услуги за коригиране и редактиране на текстове

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Търсене на професионалисти

Международен подбор

Профилиране на ролите и описание на длъжността

Заплати и обезщетения; съвети и подкрепа

Профили на кандидатите

 Проверка на референции

Отзиви на кандидатите

Английски говорящи служители

ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

Регистрация на фирми

Поддържане на фирмени файлове

Преобразуване и прекратяване на дружества

Счетоводни и административни услуги

Данъчно представителство и оптимизация

Заявление за лиценз

Преводи

Застраховки и уреждане на щети

Новини
© 2019 Access Consultancy All rights reserved!
Web Design & SEO by Zashev